Logo
Draudimo paslaugos
Draudimo paslaugos

Siūlomos

Draudimo paslaugos

  • Konkursų organizavimas Jūsų rizikoms apdrausti;
  • Sudėtingų, individualių, unikalių, bei didelių apimčių draudimo programų paruošimas;
  • Draudimo sutarčių auditas;
  • Konsultacijos rizikos valdymui ir nuostolių prevencijai;
  • Žalų administravimas, pagalba ikiteisimiam nuostolių išieškojimui ir konsultacijos;
  • Draudimo paslaugų ir jų įkainių monitoringas;
  • Draudimo sutarčių administravimas;
Draudimo rūšys:
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų;
Draudimas ligos atvejui:
Sveikatos draudimas įmonės lėšomis; Medicininių išlaidų draudimas užsienyje;
Sausumos transporto priemonių ir jų civilinės atskomybės privalomasis draudimas
privalomojo draudimo prašymas transporto įmonėms
Kitos aukščiau nepaminėtos draudimo rūšys.
Kitų turtinių interesų draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų, taip pat nuo kitų rizikų draudimas:
Statybos ir montavimo visų rizikų draudimas (prašymas);
Vežamų krovinių draudimas (prašymas);
Fizinių asmenų turto draudimas;
Juridinių asmenų turto (atsargų) draudimas;
Verslo nutrūkimo dėl gaisro, ar kitų rizikų draudimas;
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas:
Rangovo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas (prašymas);
Projektuotojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas (prašymasprašymas metinei sutarčiai.);
Krovinių vežėjo (transporto paslaugų įmonės, remiantis CMR konvencija) civilinės atsakomybės draudimas (prašymas);
Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas;
Įmonės veiklos ir produkto civilinės atsakomybės draudimas;
Kitos fizinių ir juridinių asmenų civilinės atsakomybės draudimo rūšys;
Laidavimo draudimas:
Sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimas (prašymas);
Laidavimo draudimas muitinės procedūroms atlikti (prašymas);
Įvairios gyvybės draudimo rūšys (gyvybės rizikos, susijusios su investiciniais fondais ir kt.)
Scroll Up