Logo
Draudimo paslaugos
Draudimo paslaugos

Siūlomos

Draudimo paslaugos

 • Konkursų organizavimas Jūsų rizikoms apdrausti;
 • Sudėtingų, individualių, unikalių, bei didelių apimčių draudimo programų paruošimas;
 • Draudimo sutarčių auditas;
 • Konsultacijos rizikos valdymui ir nuostolių prevencijai;
 • Žalų administravimas, pagalba ikiteisimiam nuostolių išieškojimui ir konsultacijos;
 • Draudimo paslaugų ir jų įkainių monitoringas;
 • Draudimo sutarčių administravimas;

Draudimo rūšys:

 • Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų;
 • Draudimas ligos atvejui:
 • Sveikatos draudimas įmonės lėšomis; Medicininių išlaidų draudimas užsienyje;
 • Sausumos transporto priemonių ir jų civilinės atskomybės privalomasis draudimas
 • privalomojo draudimo prašymas transporto įmonėms;
 • Kitos aukščiau nepaminėtos draudimo rūšys.
 • Kitų turtinių interesų draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų, taip pat nuo kitų rizikų draudimas:
 • Statybos ir montavimo visų rizikų draudimas (prašymas);
  Vežamų krovinių draudimas (prašymas);
  Fizinių asmenų turto draudimas;
  Juridinių asmenų turto (atsargų) draudimas;
  Verslo nutrūkimo dėl gaisro, ar kitų rizikų draudimas;
 • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas:
 • Rangovo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas (prašymas);
  Projektuotojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas (prašymasprašymas metinei sutarčiai.);
  Krovinių vežėjo (transporto paslaugų įmonės, remiantis CMR konvencija) civilinės atsakomybės draudimas (prašymas);
  Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas;
  Įmonės veiklos ir produkto civilinės atsakomybės draudimas;
  Kitos fizinių ir juridinių asmenų civilinės atsakomybės draudimo rūšys;
 • Laidavimo draudimas:
 • Sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimas (prašymas);
  Laidavimo draudimas muitinės procedūroms atlikti (prašymas);

 • Įvairios gyvybės draudimo rūšys (gyvybės rizikos, susijusios su investiciniais fondais ir kt.)
Scroll Up